Logo INKAT

inkat / služby

Leasing

Díky charakteru investic do telekomunikačních sítí – jednorázový výdaj, následné měsíční příjmy – a rostoucí poptávce zákazníků po řešení, které by umožnilo realizovat často nemalé investice do modernizace sítí méně bolestivým způsobem, uzavřela společnost Inkat partnerství se společností UniCredit Leasing CZ.

Máte-li zájem dozvědět se více o možnostech financování vašeho projektu, neváhejte nás kontaktovat na adrese inkat@inkat.cz