Ochrana osobních údajů e-shopu INKAT

 Společnost INKAT s.r.o. , se sídlem Jeremenkova 510/41, 14700 Praha
 4 Podolí, IČ 27166376 , zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C,
 vložka 101343. (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) „Nařízení“),

 jméno, příjmení

 e-mailovou adresu

 telefonní číslo

 adresu/sídlo

 Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek
 a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k
 uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6
 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
 Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a
 případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních
 stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem
 po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy,
 nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu
 delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f)
 Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro
 účely oprávněných zájmů správce.

 Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu
 zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7
 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud
 jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem –
 například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení –
 odhlásit.

 Zpracování osobních údajů je prováděno Nelou Květ, tedy správcem
 osobních údajů.

 Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na
 emailové adrese inkat@inkat.cz

 Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky
 www.inkat.cz , užívá na této webové stránce soubory cookies.

 Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v
 návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé,
 když se uživatel na stránku vrátí.

 Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
 Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů
 můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich
 použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé
 internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte
 nápovědu vašeho prohlížeče.

 Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z
 toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a
 cookies našich zpracovatelů.

 Soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik
 týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

 základní funkčnosti webových stránek

 Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za
 zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě
 zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst.
 1 písm. f) Nařízení.

 Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a
 vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na
 webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě,
 která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími
 zpracovateli:

 Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované
 společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
 View, CA 94043, USA

 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových
 dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop
 zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu
 § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační
 společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro
 účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na
 základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší
 spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší
 zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele,
 kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme
 předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše
 osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné
 třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových
 dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit
 námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s
 dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

 vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu
 správce,

 požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat
 aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme,
 pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými
 zájmy správce,

 na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované
 zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

 požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

 na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle
 Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v
 rozporu s tímto Nařízením,

     podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.